De fleste lastbilulykker kan undgås

Ifølge en ny rapport fra Havarikommissionen er de fleste af trafikkens lastbilulykker mulige at forhindre. En undersøgelse af 30 lastbilulykker på de danske veje viser, at hastværk og uopmærksomhed oftest er årsagen bag. Således vil lavtsiddende førerhuse og ruder kunne redde fodgængere og cyklister, som ellers bliver overset. Helt præcist, så har undersøgelsen vist at omkring halvdelen af ulykkerne i undersøgelse kunne have været undgået, hvis chaufførerne i lastbilerne havde haft set sig bedre for, og havde haft større fokus på trafikken og vejens forløb.

Cyklister og fodgængere er i farezonen

Af de 30 ulykker, som Havarikommissionen har undersøgt, har en tredjedel været i byen, og i forbindelse med højresving, venstresving eller igangsætning. Således har de samme ulykker også involveret fodgængere eller cyklister, som er blevet alvorligt skadet eller dræbt. Det har været i komplekse trafikale situationer, eksempelvis lyskryds, hvor der kommer trafikanter fra forskellige retninger. Andre af ulykkerne har været forsaget af, at chaufføren skulle skynde sig at flytte lastbilen, for at undgå at holde i vejen. Således viser undersøgelsen, at ulykkerne kunne have været undgået, eftersom mindre forhastede beslutninger og bedre orientering fra chaufførens side, ville have haft en forebyggende effekt.

Halvdelen af de føromtalte ulykker, hvor fodgængere og cyklister har været involveret, kunne desuden have været undgået, hvis lastbilens udformning havde gjort det mindre kompleks at orientere sig. Således ville et lavtsiddende førerhus og ruder havde tilladt chaufføren et bedre udsyn og bedre muligheder for orientering. Nærmere betegnet tillader lavtsiddende førerhuse chaufføren at kigge direkte ud på fodgængere og cyklister. Disse typer lastbiler findes på markedet og det anbefales således fra Havarikommissionens side at disse i større omfang bruges i bykørsel.

Der har tidligere været meget fokus på bedre uddannelse af chaufførernes optimale brug af spejlene, som gør det nemmere at orientere sig. Men uanset hvor gode spejlene er, så vil det altid være nemmere, at kunne kigge direkte ud på trafikken omkring en.

Forslag til forebyggelse

Udover de lavtsiddende førerhuse, som vil gøre livet mere sikkert for de udsatte trafikanter, så foreslår Havarikommissionen desuden, at det offentlige bør assistere i forebyggelsen af ulykkerne. Her mener kommissionen blandt andet at virksomheder og bygherrer bør stille krav til større sikkerhed til transporten i byerne, eksempelvis i udbudsmaterialet. Således kan de stille krav til, at transporteringen af gods, affald og byggematerialer foregår i særlige lastbiltyper, som øger sikkerheden. Det kunne eksempelvis være de lavtsiddende førerhuse og ruder, men også krav til transportruter eller tidspunkter kan være forebyggende.

Desuden anbefaler Havarikommisionen også, at forebyggelsen kan forbedres, hvis flere køretøjer får installeret nyere sikkerhedssystemer, som kan assistere chaufføren. Her menes der eksempelvis vognbaneskiftalarm, træthedsdetektor og et avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor.

Disse anbefalinger beror i høj grad på undersøgelsens resultater omkring, at 10 ud af de 21 ulykker, som skete uden for byerne, var et resultat af chaufførens mangelfulde orientering, træthed eller uopmærksomhed. Disse faktorer har ført til at chaufføren har overset langsomt kørende billister forude eller at chaufføren er kørt af vejen. Dette er desuden sket under ukompliceret kørsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *